SpaceHUB: Monitoring lasów z kosmosu

Na trzecim SpaceHUBie w wersji online zajmiemy się kwestią monitoringu lasów z wykorzystaniem danych satelitarnych. Spojrzymy na lasy z kosmicznej perspektywy i zobaczymy czego możemy się nauczyć o wykorzystaniu danych satelitarnych w gospodarce leśnej na podstawie dwóch case study. Wydarzenie odbędzie się w języku polskim. Więcej szczegółów podamy niebawem.

🎟️ Link do rejestracji: https://www.facebook.com/events/1616924628462421

📢 Czy obrazy satelitarne są potrzebne do zarządzania lasami?

Zobrazowania satelitarne (m.in. programu Copernicus i Landsat) w najbliższy latach staną się jednym z najważniejszych źródeł oceny stanu zasobów przyrodniczych (w kontekście zmian klimatycznych) oraz podstawowym wsparciem procesu decyzyjnego w gospodarce leśnej. Ułatwiony dostęp do danych oraz łatwość użytkowania zobrazowań satelitarnych spowoduje, że będzie to technologia powszechnie stosowana przez każdego z zarządców lasów.

Kamil Onoszko – jestem leśnikiem specjalizującym się w zagadnieniach GIS i teledetekcji. Od ponad 10 lat pracuję w Lasach Państwowych. Jestem zatrudniony w Nadleśnictwie Dobrocin jako specjalista służby leśnej ds. urządzania lasu i geomatyki. Dodatkowo prowadzę liczne szkolenia dla leśników jako Regionalny Instruktor GIS na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Od lat pasjonuje się teledetekcją satelitarną. Swoje opracowania publikuję w mediach społecznościowych (twitter, fb). Uważam, że powszechny dostęp do obrazów satelitarnych jest bardzo potrzebny do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

📢 Zaawansowane możliwości wykorzystania danych satelitarnych w leśnictwie

W trakcie prezentacji zostaną przedstawione przykłady zastosowania danych satelitarnych głównie z najnowszych satelitów europejskich Sentinel-1 i Sentinel-2 w leśnictwie. Zaprezentowany będzie m.in. system Sat4Est dedykowany zarządzaniu lasami niepaństwowymi oparty na danych satelitarnych, na podstawie których generowane są produkty satelitarne dedykowane lasom tj.: zasięg lasy, zmiany w lasach, typ lasu, zwarcie koron czy kondycja drzewostanu. Ponadto przedstawione będą przykłady wykorzystania danych satelitarnych w szacowaniu zasięgu zniszczeń spowodowanych przez wiatrołomy czy gradację korników oraz szacowanie biomasy leśnej w skali kraju.

Dr hab. inż. Agata Hościło, kierownik Centrum Geomatyki Stosowanej w Instytucie Geodezji i Kartografii. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w teledetekcji satelitarnej w zakresie monitorowania kondycji i zmian środowiska przyrodniczego spowodowanych procesami klimatycznymi i działalnością człowieka, analizy pokrycia terenu, oceny stanu lasów oraz zastosowanie nowoczesnych technik satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym ze szczególnym uwzględnieniem pożarów.

2 thoughts on “SpaceHUB: Monitoring lasów z kosmosu”

  1. Pingback: Zaawansowane możliwości wykorzystania danych satelitarnych w leśnictwie – SpaceHUB

  2. Pingback: SpaceHUB: Monitoring miast z kosmosu – SpaceHUB

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *