uav, forest, tree

Zaawansowane możliwości wykorzystania danych satelitarnych w leśnictwie

Oto zapis prezentacji „Zaawansowane możliwości wykorzystania danych satelitarnych w leśnictwie”, którą wygłosiła Agata Hościło podczas konferencji SpaceHUB Online – Monitoring Lasów z kosmosu.

W trakcie prezentacji zostaną przedstawione przykłady zastosowania danych satelitarnych głównie z najnowszych satelitów europejskich Sentinel-1 i Sentinel-2 w leśnictwie. Zaprezentowany będzie m.in. system Sat4Est dedykowany zarządzaniu lasami niepaństwowymi oparty na danych satelitarnych, na podstawie których generowane są produkty satelitarne dedykowane lasom tj.: zasięg lasy, zmiany w lasach, typ lasu, zwarcie koron czy kondycja drzewostanu. Ponadto przedstawione będą przykłady wykorzystania danych satelitarnych w szacowaniu zasięgu zniszczeń spowodowanych przez wiatrołomy czy gradację korników oraz szacowanie biomasy leśnej w skali kraju.

Dr hab. inż. Agata Hościło, kierownik Centrum Geomatyki Stosowanej w Instytucie Geodezji i Kartografii. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w teledetekcji satelitarnej w zakresie monitorowania kondycji i zmian środowiska przyrodniczego spowodowanych procesami klimatycznymi i działalnością człowieka, analizy pokrycia terenu, oceny stanu lasów oraz zastosowanie nowoczesnych technik satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym ze szczególnym uwzględnieniem pożarów.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *